Menu
Kaikki maailman maat

Vaarallisimmat maat matkailijalle

Vaarallisimmat maat – niitä minulta on kysytty toistuvasti sen jälkeen, kun kävin kaikissa maailman maissa. Missä olen tuntenut oloni turvattomaksi, onko jossakin jotain pahaa sattunut ja niin edelleen. Maita on kuitenkin hankala laittaa pahimmuusjärjestykseen perustuen pelkästään omaan kokemukseen, sillä matkoilla sattumat ja vain huono tuuri voivat tuoda eteen yllättäviä tilanteita, joita välttämättä muut matkailijat eivät samassa kohteessa tule kokemaan. Mutta toki sitten on myös niitä maita, jotka oikeasti monella mittarilla ovat vaarallisia – on maita, joissa poliittinen tilanne voi olla heikko tai konfliktin uhka koholla. Puhumattakaan joissakin maissa käynnissä olevasta sotatilasta. 


Anna-Katri

Maiden vaarallisuutta verratessa on kuitenkin hyvä muistaa, että vaarallisuus maassa asuvana ja maassa matkustavana voi olla hyvinkin erilaista. Siinä missä paikalliset voivat kohdata päivittäisessä elämässään monia haastavia tilanteita ja vääryyttä, saattaa matkailija olla kohtaamatta näitä arjen ongelmia ollenkaan omalla lyhyellä matkallaan. Toisaalta taas ulkomaalaiseen matkailijaan voi kohdistua hyvin erityyppisiä uhkatilanteita epävakaissa maissa, kuten vaikkapa kidnappauksen vaara, mitä taas paikalliset eivät välttämättä omassa arkipäivässään joudu kohtaamaan. 

Miten sitten arvioida, mitkä ovat maailman vaarallisimmat maat matkailijalle?

Ulkoministeriön matkustustiedotteet

Otetaan ensimmäisenä esiin Suomen ulkoministeriön maakohtaiset matkustustiedotteet, joiden tulisi olla tutut jokaiselle vähänkään matkustavalle (tilanne 20.3.2024). Matkustustiedotteet sisältävät pitkän aikavälin tietoa maan tai alueen yleisestä turvallisuustilanteesta, ja ne on tarkoitettu matkustajan oman päätöksenteon tueksi.

Ulkoministeriön matkustustiedotteita ei kuitenkaan ole laadittu kaikille maailman 197 maalle. Joukosta puuttuu kokonaan maita, jotka moni muu taho on listannut vaarallisiksi, kuten esimerkiksi Keski-Afrikan tasavalta, Niger tai Mali. Sivuston mukaan tiedotteita julkaistaan niistä maista, joissa Suomella on edustusto tai joista edustustot muuten pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa.

Matkustustiedotteiden perusteella voidaan listalta poimia kolme ylintä, varoittavinta, luokitusta joita ovat: Poistu maasta välittömästi, vältä kaikkea matkustamista ja vältä tarpeetonta matkustamista. Näihin kolmeen kategoriaan luokitellut maat on esitetty alla olevassa kuvaajassa (perustuu maaliskuu 2024 julkaistuun tietoon). Yhteensä listalla on 22 maata.

Vakuutusyhtiöiden riskimaat

Suomalaiset vakuutusyhtiöt nojaavat turvallisuusluokituksissaan pääasiassa ulkoministeriön tiedotteisiin. Pääsääntöisesti vakuutusyhtiöiden matkavakuutus ei korvaa sodasta tai aseellisesta selkkauksesta aiheutuneita vahinkoja. Näin ollen heidän mustalla listallaan on useita sotariskialueita – ei pelkästään riskialttiita maita vaan myös konfliktiherkkiä alueita. Joidenkin vakuutusyhtiöiden ehdoissa voi kuitenkin olla mahdollisuus hankkia lisäturva vakuutukseen myös sodasta ja aseellisesta selkkauksesta aiheutuneiden vahinkojen varalle tietyille alueille.

Tarkastellaan Lähi-Tapiolan matkavakuutuksen (joka itselleni on) tarkempia tietoja matkustuksesta sotariskialueille (julkaistu 23.10.2023). Mitkä ovat maita, joihin matkustamista ei suositella? Maat on jaettu eri kategorioihin sen perusteella, myönnetäänkö lisäturvaa vai ei. Matkustamista ei suositella yhteensä 46 maahan, mutta näistä 16 on mahdollista hankkia lisäturva. Tällöin jäljelle jääviä maita, joihin lisäturvaa ei myönnetä, on yhteensä 30 kpl. Näiden joukossa on kuitenkin maita, joiden vain tietyt alueet ovat joutuneet listalle, mutta muuten maa luokitellaan turvalliseksi. Tällaisia maita listalla on yhteensä 5 kpl, joten todellinen koko maata koskeva lista kattaa yhteensä 25 valtiota.

Kansainväliset listaukset

Tarkastellaan vielä lopuksi maailman suurimman matkustajien turvallisuuspalveluita tarjoavan International SOS -yrityksen vuosittaista listausta (10.3.2024). Listauksessa on arvioitu maailman eri maita muun muassa sen perusteella mikä niiden riskiluokitus on matkailijalle terveydellisten uhkien sekä turvallisuusuhkien osalta.

Turvallisuusuhkan perusteella korkeimman extreme-luokituksen saaneita maita on listalla yhteensä 9 kpl ja niiden osalta sanotaan yleisesti: Government control and law and order may be minimal or non-existent across large areas. Serious threat of violent attacks by armed groups targeting travellers and international assignees. Government and transport services are barely functional. Large parts of the country are inaccessible to foreigners.

Terveydellisen uhkan perusteella erittäin korkean tason uhkasta kertovan luokituksen saaneita maita on listalla yhteensä peräti 22 kpl. Niiden osalta sanotaan yleisesti: Healthcare is almost non-existent or severely overtaxed. There may be very limited or no primary care, emergency care or dental services. Quality prescription drugs are frequently unavailable. Food and water-borne infections are common. Potentially life-threatening infectious diseases such as malaria and cholera may be persistently present and large outbreaks may occur.

Yhteenveto – vaarallisimmat maat

Laitetaan yhteen sekä Suomen ulkoministeriön, Lähi-Tapiolan ja International SOS:n listaukset. Lähi-Tapiolan listalta mukaan ei otettu yksittäisiä maita, joissa sotariski liittyy vain tietylle alueelle ja joita ei oltu huomioitu Suomen ulkoministeriön ja International SOS:n listalla. Annetaan jokaiselle maalle aina 1 piste, mikäli se mainitaan jollakin näistä listalla. Tämän perusteella saadaan järjesteltyä maat 4 eri luokkaan turvallisuusarviointien perusteella:

Listausta tarkastellessa nähdään, että 4 pistettä saaneet maat olivat sekä ulkoministeriön poistu maasta välittömästi tai vältä kaikkea matkustusta -listalla, vakuutusyhtiö ei myönnä maahan lisäturvaa ja SOS International on arvioinut kyseisen maan korkeimpaan mahdolliseen uhkatasoon sekä turvallisuuden että terveyden perusteella. Näitä maita on yhteensä 7 kpl: Afganistan, Etelä-Sudan, Irak, Jemen, Libya, Somalia ja Syyria.

Jos Suomen ulkoministeriö olisi julkaissut matkustustiedotteen Keski-Afrikan tasavallan osalta, olisi se varmasti myös noussut 4 pisteen joukkoon. Toisaalta taas Suomen ulkoministeriö on listannut Sudanin ja Ukrainan “poistu välittömästi maasta” -kategoriaan, mutta SOS Internationalin listalla Sudan ei jostakin syystä ollut saanut extreme-tason turvallisuusmainintaa vaikka maassa sisällissota on käynnissä, ja Ukrainan osalta kyseinen listaus ei nähnyt korkeaa terveydellistä uhkaa. Itse nostaisin myös nämä maat 4 pistettä saaneiden maiden kanssa samalle tasolle.

Näin ollen voitaisiin johtopäätöksenä sanoa, että ainakin nämä seuraavat 10 maata ovat monella eri mittarilla tällä hetkellä vaarallisia ja niihin matkustusta kannattaa välttää:

 • Afganistan
 • Etelä-Sudan
 • Irak
 • Jemen
 • Libya
 • Somalia
 • Syyria
 • Keski-Afrikan tasavalta
 • Sudan
 • Ukraina

Kannattaa huomioida, että Suomen ulkoministeriön tavoin esim. Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta julkaisevat myös kattavia eri maita koskevia turvallisuuslistauksia. Niissä kriteerit ja riskit kyseisen maan matkustavalle kansalaiselle voivat olla erilaisia, kuin mitä tässä blogipostauksessa on tuotu esiin.

About Author

Seikkailumatkailija ja palkittu matkailuvaikuttaja. Suomen ensimmäinen kaikissa maailman maissa käynyt nainen. Käytynä 197/197 maata ja kaikki maanosat.

1 Comment

 • Varsin kattava listaus, ja lopputulema lienee aikalailla sitä, johon maalaisjärjelläkin ajateltuna pääsee. Noista 10 vaarallisimmasta olen itse käynyt vain Ukrainassa ja sielläkin ennen tätä laajempaa sotaa. Olisinkin maininnut noista Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien listauksista. Niitä on joskus tullut selailtua, ovat usein tarkempia kuin Suomen, eli erittelevät eri alueita tarkemmin, vaikka toki Suomen ulkoministeriökin alueita erittelee.

  Reply

Leave a Reply