Menu

Vastuullisuusperiaatteet

Periaatteeni matkailuun ja matkabloggaamiseen:

Ennen matkaa otan selvää matkakohteesta, sen historiasta ja kulttuurista, ympäristöolosuhteista, yhteiskunnallisista kysymyksistä ja poliittisesta tilanteesta. Käytän tietolähteenä useita eri kanavia ja suhtaudun saamani tietoon lähdekriittisesti. Pyrin välttämään ennakkoluuloja ja kannustan seuraajiani myös tähän.

Ennen matkaa muistan 4 M:ää. Perehdyn Ulkoministeriön matkustustiedotteisiin, teen matkustusilmoituksen sekä tarkistan matkavakuutuksen ja tarvittavien matkustusasiakirjojen voimassa olon. Pyrin muistuttamaan näistä myös seuraajiani.

Suosittujen turistikohteiden sijaan annan kanavissani enemmän näkyvyyttä tuntemattomille paikoille, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Lisäksi pyrin nostamaan esiin paikkoja tai tapahtumia, jotka sillä hetkellä tarvitsevat median huomion. Kannustan seuraajiani ottamaan selvää liikaturismin vaikutuksista ja välttämään sesonkiaikaan kohteita, jotka siitä erityisesti kärsivät.

Kiinnitän huomiota matkustustavan valintaan ja suosin aina kuin mahdollista vähäpäästöisiä ratkaisuja. Jos matkustan lentäen, valitsen mieluiten suoran lennon ja pyrin viipymään samalla mantereella pidemmän pätkän. Kohteiden välillä tai myös itse kohteeseen matkustan mahdollisuuksien mukaan maata pitkin tai vesiteitse. Kanavissani tuon esiin vaihtoehtoisia matkustustapoja.

Lasken matkoistani aiheutuvan hiilijalanjäljen ja kompensoin päästöt. Kompensointiin valitsen nykyisin laadukkaimmin standardein sertifioituja päästövähennyshankkeita (Gold Standard, Verified Carbon Standard). Valitsemieni kompensointihankkeiden tulee myös tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Matkalla ollessani en tuhlaa luonnonvaroja, kuten energiaa tai vettä, sekä kiinnitän huomiota jätteiden minimointiin erityisesti muoviroskan osalta. Pyrin valistamaan myös muita matkailijoita tähän.

Matkakohteessa kunnioitan paikallisia ihmisiä, maan kulttuuria ja luontoa. En vieraile kohteissa tai osallistu aktiviteetteihin, jotka ovat epäkunnioitettavia paikallisia ihmisiä, heidän kulttuuria tai perinteitä kohtaan, aiheuttavat kärsimystä eläimille tai tuhoavat ympäristöä. Kanavissani jaan tietoa, nostan esiin epäkohtia ja kannustan seuraajiani olemaan valveutuneita matkaillessaan.

Matkalla ollessa suosin ja tuen paikallisia majapaikkoja ja pienyrittäjiä sekä vastuullisia toimijoita. Kanavissani nostan esiin erityisesti vaihtoehtoja, jotka hyödyttävät paikallisia.

Varsinkin globaalissa etelässä matkalla ollessa maksan aina saamistani palveluista, enkä kalastele ilmaisia etuuksia bloginäkyvyyttä vastaan. Kannustan omalla esimerkilläni myös muita matkailuvaikuttajia tähän sekä pyrin tuomaan seuraajilleni esiin, että minimibudjetilla tai ilmaiseksi reissaaminen harvoin hyödyttää paikallisväestöä.

Tiedostan etuoikeutetun asemani valkoisena länsimaalaisena erityisesti globaaliin etelään matkatessani. Pyrin oppimaan lisää ja lisäämään tietoa kanavissani mm. maailman eriarvioisuudesta, eri maiden historiasta, yhteiskunnallisista kysymyksistä ja ihmisoikeustilanteesta. Matkalla ollessa pyrin tiedostamaan ja olemaan hienovarainen oman mahdollisen valta-aseman suhteen.

Matkavalokuvaamisessa ja videoinnissa toimin eettisesti muiden yksityisyyttä kunnioittaen. Kysyn kuvattavilta aina luvan ja harkitsen tapauskohtaisesti kuvan julkaisemisen tarpeellisuutta. Pyrin tuomaan kanavissani esiin matkavalokuvaamisen etiikkaa hyvine käytäntöineen.

Kerron kanavissani matkakohteista, majapaikoista ja aktiviteeteistä rehellisesti ja avoimesti. Pyrin matkojeni kautta lisäämään tietoisuutta tuntemattomammista matkakohteista sekä nostamaan esiin vastuullisia vaihtoehtoja ja paikallisia toimijoita. Tuon myös esiin epäkohtia, jos sellaisia havaitsen.

Tiedostan vastuuni vaikuttajana ja yleisön seuraamana henkilönä. Sisältöä tuottaessa mietin etukäteen sen mahdollisen vaikutuksen seuraajiini mutta myös paikallisiin ihmisiin ja matkailualan toimijoihin. Tiedostan myös, että olen tehnyt ja tulen todennäköisesti jatkossakin tekemään virheitä, mutta pyrin jatkuvasti uudelleen arvioimaan toimintaani ja oppimaan tekemistäni virheistä.

Teen yhteistyötä vain tahojen kanssa, jotka sopivat arvomaailmaani. Merkitsen kaupalliset yhteistyöt, sponsoroidut matkat ja muut saadut edut selvästi blogipostauksessa ja muissa some-kanavissa alan suositusten ja ohjeistusten mukaisesti.